Sonce Rumeno

Sonce Rumeno

Sonce Rumeno je hvalnica Soncu, izvoru svetlobe in življenja na Zemlji. Navdahnjena je s slovensko ljudsko pesmijo Sijaj Sijaj sončece in altajskim imenom za Mati Sonce, Umai Ene.
Pesem je tudi prošnja in molitev, da izvorna svetloba – počelo vseh stvari in ljubezen, ki ta svet poganja, napolnita dušo in telo.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment