Stand strong

Stand strong

Plesni odklop in meditacija v Gorenji Trebuši s Sandro Anais. Svobodno gibanje in narava prebudita korenine in iskreno molitev srca. Prostor in čas za biti v življenju ne bi smel uiti.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment